3r ESO FiQ

APUNTS TEMA 1

                                                         vídeo el mètode científic


Fitxa Galileu

Fitxa xic perdut en illa

FULLA EXERCICIS 1                                               VÍDEO SOBRE LE POTÈNCIES DE 10


TEMA 2 LA MATÈRIA I LES SEUES PROPIETATS:

Activitats densitat

exercicis estats de la matèria

INTERACTIVA estados de la materia

Crucigrama estados de la materia

Problemes lleis dels gasos

POWER POINT LA MATERIA

TEMA 3 CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA

RESUM SUBSTÀNCIES PURES I MESCLES

Activitat classificació de la matèria

Apunts dissolucions

EXERCICIS DISSOLUCIONS

Power point substàncies pures i mescles

Animació de Phet colorado: concentració dissolucions

TEMA 4  L´ÀTOM

Història de l´àtom

EXERCICIS ÀTOM

CONSTRUIR UN ÁTOMO phet colorado

Distribució dels electrons

TEMA 5: EL SISTEMA PERIÒDIC

Taula periòdica

Taula periòdica dels-elements

Resum característiques taula periòdica (fisquiweb)

Qüestions taula periòdica


Tema 6: ENLLAÇ QUÍMIC

Apunts enllaç químic

Actividades enlace químico


Tema 7 Formulació de compostos químics

Resum formulació i nomenclatura

Exercicis formulació i nomenclatura

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tus comentarios deben ser aceptados por el moderador del Blog.

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.