4t ESO FiQ

                           Tema 1

ESQUEMA ÀTOM (adaptat de la pàgina FISQUIWEB)

esquema sistema periòdic fisquiweb

Activitats sistema peròdic

TAULA PERIÒDICA  (PER A ESTUDIAR ELS ELEMENTS!!)

VIDEO REACCIONS DELS ALCALINS AMB AIGUA:
Apunts enllaç

Activitats enllaçTEMA 2 LES REACCIONS QUÍMIQUES

Les reaccions químiques y el mol: teoria i activitats

FORMULACIÓ QUÍMICA INORGÀNICAFÍSICA

TEMA : CINEMÀTICA

conceptes inicials

conceptes inicials 2

vídeo sistemes de referència:Apunts MRU

PROBLEMES MRU

apunts acceleració i mrua

activitats acceleració i mrua

problemes MRUA 2

PROBLEMES CAIGUDA LLIURE I LLANÇAMENT VERTICAL

APUNTS MCU (adaptats de fisquiweb)

problemes MCU


Tema Dinàmica: Les Forces

ANIMACIÓ phet.colorado FORCES Y MOVIMENTS

http://www.educaplus.org/game/ley-de-hooke

apunts dinàmica

FLASH lleis de NEWTON

ACTIVITATS SEGONA LLEI DE NEWTON

EXERCICIS LES FORCES I ELS MOVIMENTS

LA TERCERA LLEI DE NEWTON:Quan es dispara un arma de foc, la força del gas produït a causa de la crema de la pólvora fa que la bala isca. D'acord a la tercera llei de Newton, l'arma en si retrocedix. La força que exerceix la bala sobre la pistola és d'igual intensitat però sentit contrari a la qual exerceix la pistola sobre la bala en el tret d'aquesta.
La força que exerceix l'avió sobre els gasos de combustió, provoca que els gasos reacciones sobre l'avió provocant el desplaçament d'aquest.
La força del míssil cap a l'aire i la de l'aire sobre el míssil provoca el moviment del míssil.
La força que la mà exerceix sobre la taula i la que aquesta exerceix de tornada no dóna com resultat el moviment a causa que les forces són molt lleus com per a provocar-ho.
La força que exerceix el rem sobre el moll no és suficient com per a moure-ho però la força de reacció del moll sí és suficient com per a moure al rem cap a arrere, portant a l'home cap a arrere, per la qual cosa el bot és arrossegat cap a arrere.
Bibliografia utilitzada i per a Llegir més sobre la tercera llei de Newton: visitar l'enllaç: http://www.monografias.com/trabajos7/lene/lene.shtml#*ixzz3*FEvtgtpJ

TEMA:  LES FORCES EN ELS FLUIDS

TEORIA FORCES EN FLUIDS

exercicis PRESSIÓ

Exercicis 2: pressió hidrostàtica, Pascal, Arquímedes y pressió atmosfèrica,

App principi de Pascal


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tus comentarios deben ser aceptados por el moderador del Blog.

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.